Pokrytí wifi signálem

  • Zajistili připojení k internetu a pokryli wifi signálem prostory hlavního sálu a ubytovacích prostor. Všechny lokality (zámek, konferenční sál, penzion) jsou vzájemně propojeny bezdrátovou technologií. Jedná se o pevnou instalaci
  • Dále pro zámek zajišťujeme webové stránky a hosting