Pokrytí zámku Dobříš wifi signálem

  • Na soukromou akci jsme zajistili připojení k internetu a pokryli wifi signálem Oranžerii, Jízdárnu a hlavní sál. Všechny lokality byly zároveň vzájemně propojeny bezdrátovou technologií.